Rosenkransen – för barn

Hur ber vi rosenkransen
Börja vid korset. Fortsätt sedan kula för kula genom att hålla rosenkransen mellan dina fingertoppar. Varje kula har sin egen bön.

Korset: Korstecknet och den Apostoliska trosbekännelsen.

De enskilda kulorna: Ära vare Fadern (Gloria Patri) och Fader vår

Gruppen av tre kulor: Vid varje kula ber vi Ave Maria, först för att förstärka tron, sedan för att förstärka hoppet och till sist för att förstärka kärleken.

Grupperna av tio kulor: Vid varje kula ber vi Ave Maria. De tio kulorna bildar en dekad. Varje dekad har sitt eget tema, som kallas mysteriet. Under bönen funderar vi på detta mysteriet. Rosenkransen innehåller fem dekader.

Efter de sista tio pärlorna avslutar vi rosenkransen med att be Ära vare Fadern (Gloria Patri).

 

 


 

De böner vi behöver när vi ber rosenkransen

Korstecknet
I Faderns, Sonens och den Helige Andens namn. Amen.

Gloria Patri
Ära vare Gud, Son och den Helige Ande, nu och alltid, från evighet till evighet. Amen.

Den Apostoliska trosbekännelsen
Jag tror på en Gud, allsmäktige fader, skapare av himmel o jord.

Och på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, född av Jungfrun Maria, lidit under Pontius Pilatus tid, korsfästes, dog och begravdes, uppsteg till himlen, sitter på faderns högra sida och skall komma för att döma levande och döda.

Och på den Helige Ande och på en helig katolsk kyrka, syndernas förlåtelse, dödas uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Herrens bön
Fader vår, som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo.

Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.

Var hälsad, Maria
Var hälsad, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen.

Rosenkransens hemligheter

Den glädjerika rosenkransens hemligheter
1. Kristus blir människa i Nasaret
2. Maria besöker Elisabet
3. Jesus föds i Betlehem
4. Jesus frambärs i templet
5. Jesus återfinns i templet

Den smärtorika rosenkransens hemligheter
1. Jesu lider dödsångest i Getsemane
2. Jesus pryglas
3. Jesus hånas och kröns med törnekronan
4. Jesus bär sitt kors
5. Jesus korsfästs och överlämnar sin ande

Den ärorika rosenkransens hemligheter
1. Jesus uppstår från de döda
2. Jesus upptas till himlen
3. Jesus utgjuter Anden på pingstdagen
4. Jesus upptar Maria till himlens härlighet
5. Jesus kröner Maria till drottning

Enligt kyrkans sed så tänker vi på de händelser under Jesu barndom på måndagar och torsdagar, på tisdagar och fredagar på Kristus lidandet och på onsdagar, lördagar och söndagar på Hans Ära.

 


 
Nu känner du till alla böner, som du behöver när du ber rosenkransen. Du vet även hur rosenkransen ser ut och vilken bön man ber vid den enskilda pärlan. Nu kan du pröva be rosenkransen. Du får säkert hjälp av dina föräldrar, syskon, vänner eller din religionslärare, tills du kan alldeles bra helt själv. Ifall du tillhör en grupp som bereder sig för första kommunionen, fråga för all del om ni tillsammans kunde lära er denna bön.