Slutbön och välsignelse

Herre, vår Gud, i Jesu, vår broders, brutna kropp ser vi vem du är för denna värld. I det brutna Brödet tar vi emot ditt löfte att han är förlåtelsen för våra synder. Vi ber dig — eftersom han har fullbordat allt — ta upp oss i din frid, vilka vi än är, och sänd din Ande över oss, så att vi, öppna och mottagliga, kan komma till dig och be till dig med dessa ord:


Fader vår

Fader Vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

 

Välsignelse

V. Gud välsigne oss och bevare oss för allt ont
och före oss till det eviga livet.
R. Amen.