Korsvägen – för vuxna

Korsvägsandakt

Förberedelsebön
Herre Jesus Kristus, för mina och världens synder tog du korset på dig för att gå den tunga vägen från Pilatus dom stol upp till Kalvarieberget. Du var ljuset som hade kommit till världen, men människorna hatade ljuset, och därför måste du dö.

Du drog dig inte undan. Så uppenbarade du Guds kärlek till oss. Min Herre Jesus Kristus, också jag hör till dem som ofta har valt mörkret framför ljuset. Förlåt mig alla mina syn der och se i nåd till alla dem som lever i synd. Överge mig inte, väck mig till liv.

Herre Jesus Kristus, jag vill följa dig. Jag vill inte överge dig, vad det än kostar mig. Låt mig få vara din lärjunge och hjälp mig att bära ditt kors. Låt mig nu i anden följa dig på ditt lidandes väg på rätt sätt så att jag blir stärkt i tron och kärleken och alltmera villig att offra mig närhelst du kallar mig. Amen.