Avslutningsbön

Korsvägen - Jesus är uppstånden

 
Vi har kommit till slutet av den långa, tunga väg som Jesus gick med korset. Där på Golgota dog han för oss och för alla människor. Under de 33 år han var på jorden, levde han för oss och älskade oss. Nu är vi ledsna för att Jesus måste dö. Men han sa att vi inte skulle sörja, vi måste se fram mot ljuset; ljuset som han ger oss i påsken. På påskmorgonen såg Maria och några andra att stenen var bortrullad från graven. En ängel sa att Jesus uppstått från de döda. Detta är det ljus vi måste följa, uppståndelsens ljus. Så lär vi oss förstå vad det betyder: ”att följa efter Honom”. Nu ser vi med längtan fram emot Påsken, då vi firar Jesu uppståndelse.

Vår Gud och Fader, nu ber vi till dig med de ord som Jesus själv har lärt oss:

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skuldet, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Gå i frid!
Amen.