9. Jesus faller för tredje gångenVi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

»Låt oss befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss« (Heb 12:1). Jesus, Guds son, faller för att vi skall bli upprättade, han lider för att vi skall bli botade, han är svag för att vi skall bli fria, han plågas för att vi skall få vara med i den stora glädjen. Så stor är hans kärlek till oss, så stor hans längtan efter vår kärlek.

Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, vi tackar dig för ditt tålamod. Du blev så förnedrad för vår skull, hjälp oss nu att inte mer förnedra oss själva utan ta emot den kraft som du ger oss till att resa oss och gå vidare med dig.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.