8. Jesus möter Jerusalems kvinnorVi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

»En stor folkmassa följde med, också kvinnor som sörjde och klagade för hans skull. Jesus vände sig om och sade till dem: ’Ni Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. — Om man gör så med det gröna trädet, vad skall då inte ske med det förtorkade?’« (Luk 23:27–31). Det är en frestelse för oss att vilja dröja vid fromma och ljuva känslor som inte får några konsekvenser i vårt liv. Är jag villig att på allvar gå Jesu väg eller vill jag nöja mig med att vara »sympatisör«?

Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, låt bilden av ditt lidande väcka oss till sann självkännedom. Låt det i oss väcka beslutet att följa dig till vägens slut. Låt oss se bort från oss själva och i stället ha blicken fäst vid dig, vår tros upphovsman och fullkomnare.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.