7. STATIONEN – Jesus faller för andra gången

Korsvägen - Jesus faller för andra gången

 
Jesus orkar inte mer. Även om Simon och Veronika hjälper honom går det inte längre. Jesus faller för andra gången. Men soldaterna vill att han ska gå vidare. De piskar Jesus för att tvinga honom att resa sig och fortsätta.

Ibland är vi som dessa soldater. Om vi känner barn som inte tål att bli retade, så retar vi just dem. Och när de börjar gråta, så fortsätter vi bara. Jesus lärde oss något annat. Han vill att vi ska göra varandra glada och att vi alla ska vara lyckliga.

”Herre, vi behöver ditt ljus!”