7. Jesus faller på nyttVi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

»Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot« (Jes 53:5). Hela världens nöd och ondska vilar på Jesu hjärta. Vi har alla vår del i skulden. Jesus faller på nytt, inte för att vi skall bli förkrossade och tillintetgjorda, utan för att vi skall inse skuldens allvar och vårt ansvar och så bli upprättade.

Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, hjälp oss att av alla våra krafter kämpa mot det onda och att börja i oss själva. Må ditt lidande inte vara förgäves för någon enda av oss utan bota oss alla och ge oss frid.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.