6. Veronika räcker Jesus svettedukenVi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

Traditionen säger att en kvinna i folkmängden ingrep i det fasansfulla skådespelet för att göra det lilla hon kunde: att räcka fram en duk och torka Jesu misshandlade och blodiga ansikte. Varje sådan gest har ett oändligt värde i Guds ögon. »Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni till hör Kristus — sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön« (Mark 9:41).

Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du lönade Veronikas enkla gest av barmhärtighet genom att ge henne den sanna bilden av dig själv. Vi ber dig, låt oss aldrig försumma ett enda tillfälle att göra gott, hur obetydligt det än är. Gör oss så alltmer lika dig, du som är Guds sanna avbild och återskenet av hans härlighet.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.