6. STATIONEN – Veronika torkar Jesu ansikte

Korsvägen - Veronika torkar Jesu ansikte

 
Jesus ser trött ut. Hans ansikte är fullt av blod och svett. Så kommer det fram en kvinna, Veronika. Hon har en duk med sig och hon torkar av Jesu ansikte. Jesus är mycket tacksam över det. När Veronika senare ser på duken upptäcker hon Jesu ansikte på den.

Törs vi göra som Veronika gjorde? Törs vi hjälpa någon utan vidare, utan att vi är tillfrågade? Eller hjälper vi bara om vi får något tillbaka för det, pengar eller godis eller något sådant? Det känns gott i våra hjärtan, när vi kan hjälpa andra.

”Herre, vi behöver ditt ljus!”