5. STATIONEN – Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset

Korsvägen - Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset

 
Jesus klarar nästan inte att gå vidare. Plötsligt snubblar han. Då kommer en man förbi. Han heter Simon. Soldaterna hejdar honom. De säger: ”Hjälp Jesus att bära korset!” Simon ville egentligen inte, han var trött och han hade arbetat hela dagen. Ändå gjorde han det för Jesu skull. Korset är fruktansvärt tungt.

Händer det någon gång att du gör något för någon annan, även om det är svårt? Att du hjälper några, även om du inte känner dem? Simon gör det. Jesus gjorde det också. Om vi är döpta och tillhör Jesus, så ska vi också försöka att göra som Jesus: vara beredda att hjälpa, då gör vi världen till en bättre plats att leva på.

”Herre, vi behöver ditt ljus!”

 

Bibelställen:
Matt 27,32; Mark 15,21; Luk 23,26