5. Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korsetVi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

Herren orkar inte mer bära den tunga korsbjälken. Soldaterna tvingar en man, som händelsevis passerar, att bära den åt honom. — Livets tillfälligheter tvingar oss att bära bördor vi helst skulle vilja kasta av oss. Vi ryggar tillbaka för korset. Men Jesus vill att vi skall bära det åt honom. »Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike« (Apg 14:22). Korsvägen är vägen till härligheten.

Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, motvilligt har vi tagit ditt kors på oss. Du förvandlar det till välsignelse. Vi tackar för din nåd och ber om större beredskap att försaka vår egen vilja för din kärleks skull.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.