4. STATIONEN – Jesus möter sin mor Maria

Korsvägen - Jesus möter sin mor Maria

 
Det är många människor som ser på Jesus. De är nyfikna. Men bland dem finns det någon som är mycket ledsen för att Jesus har det så svårt. Också Maria står vid vägkanten. Hon är hans mor och vet precis hur Jesus har det. Det är en tröst för Jesus att hon är där.

Det är fint att ha föräldrar som är som Maria. En far, en mor, som känner hur du har det. Föräldrar som hjälper dig när du har det svårt, som är glada när du är glad. Föräldrar som tar sig tid med dig och som är nära när du behöver dem. Om du har sådana föräldrar, ska du vara tacksam för det. Maria vill vara en mor också för oss. Om vi behöver tröst kan vi gå till henne.

”Herre, vi behöver ditt ljus!”