4. Jesus möter sin moderVi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

»Han skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och ett tecken som väcker strid — ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd« (Luk 2:34–35). Maria överger inte sin son, hon följer honom ända fram. Hon är den medlidande: i sin egen kropp känner hon Jesu fruktansvärda plågor. Deras blickar möts i oändlig kärlek. — De som gör Guds vilja, dem kallar Jesus sin moder och sina bröder (jfr Mark 3:34–35). De är hans närmaste. De kan aldrig vara likgiltiga för de plågor som drabbar hans kropp här i världen. Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, gör oss uthålliga i lidandet som din heliga moder, tillåt aldrig att vi överger dig. Heliga Maria, Guds moder, smärtornas moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.