3. STATIONEN – Jesus faller första gången

Korsvägen - Jesus faller första gången

 
Vägen är lång och korset är tungt. Jesus faller. Han orkar inte längre. Andå vet han att han måste vidare. Han tar upp korset igen för att gå vidare. Han klarar det, men med stor ansträngning.

Då och då är vi ledsna. Vi gråter, vi vill vara ensamma, det finns ingen som kan trösta oss. Andå måste vi fortsätta. Vi försöker även om det är svårt. Vi klarar det när vi riktigt försöker. Inte ska vi mista modet så lätt! Försök, så som Jesus gjorde. När vi har det svårt, är han med oss.

”Herre, vi behöver ditt ljus!”