3. Jesus fallerVi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

I Jerusalem bevaras minnet av tre platser där Jesus stapplade och föll under sin tunga börda, utmattad av den tortyr han utsatts för. Låt oss i denna stund komma ihåg Jesu fortgående lidanden i alla offer för människans grymhet. Låt oss bedja. Herre, förbarma dig över dem som nu plågas i fängelserna över hela denna sargade jord, och förbarma dig över deras plågare. Ge dina tjänare kraft och omvändelsens nåd åt alla. Herre, ditt fall är en tröst för oss när vi själva inte orkar mer. Vi vet att vi inte behöver förtvivla utan kan hämta kraft från dig.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.