2. Jesus tar korset på sig


Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

»Han bar själv sitt kors« (Joh 19:17). »Det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led« (Jes 53:4). Inför allas blickar fördes han ut som en brottsling för att bära inte bara den tunga korsbjälken utan all vår synd.

Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, av kärlek till oss tog du korset på dig. Vi tackar dig för din gränslösa kärlek och ber: lär oss att utan klagan bära vårt kors tillsammans med dig och lär oss att med glädje bära varandras bördor, för din skull.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.