14. ASEMA - Jeesuksen ruumis pannaan hautaan

14. STATIONEN – Jesus läggs i graven

Korsvägen - Jesus läggs i graven

 
I Jesu hemland blir människorna inte begravda som här. Jesus blir svept i linne. Sedan lägger de honom i en sorts grotta, en håla i berget. Så skjuter de en stor sten för ingången. Soldaterna är rädda för att någon av hans vänner ska komma och hämta honom. Men Jesus är ju död?

Allt är slut. Jesus dog på korset. Ändå fortsätter vi att tänka på honom. Varför? Jesu död var inte slutet. På påskdagen uppstod han till nytt liv. Nu vet vi att kärleken har segrat över det onda och brustna, vi vet att livet har segrat över döden. Därför ser vi fram emot påsken.

”Herre, vi behöver ditt ljus!”

 

Bibelställen:
Matt 27,57-66; Mark 1542-47; Luk 23,50-56; Joh 19,38-42