13. STATIONEN – Jesus tas ned från korset och läggs i sin mors famn

Korsvägen - Jesus tas ned från korset och läggs i sin mors famn

 
Jesus är död. Nu vill hans vänner begrava honom. De ber Pilatus om lov att göra det. Han tycker det är bra. Josef, en vän till Jesus, och Maria, Jesu mor, och några andra tar ned honom från korset. De lägger honom i sin mors famn.

När Jesus är död, törs hans vänner inte göra något. De skäms över att de har varit så rädda. Det är ofta svårt att göra något gott igen, när man förut har gjort fel. Du skäms, du rodnar och du törs inte. Men efteråt känner du dig i alla fall lättad och glad. Försök en gång

”Herre, vi behöver ditt ljus!”