13. Jesus tas ner från korsetVi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

Herrens lidande är slut. Josef från Arimataia och Nikodemos tog ner Jesus från korset. Maria håller hans misshandlade kropp i sitt sköte. De sveper den i linne. Den som de älskade högst är död. Det är nu natt, trons mörka natt.

Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, vi vill hålla oss till dig ock så när vi ingenting förstår. Till vem skulle vi annars gå? I himlen och på jorden finns ingen annan än du som kan lindra vår brännande saknad av tröst och ge svar på våra frågor. Vi vill vara dina vänner, som med Maria följer dig till slutet, när alla ord och känslor är döda.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.