12. STATIONEN – Jesus dör på korset

Korsvägen - Jesus dör på korset

 
Långsamt dör Jesus på korset. Han har det förfärligt svårt och han vet att livet tar slut. Det står fortfarande några människor under korset: Maria, hans mor, och vännen Johannes. Klockan är nästan tre. Jesus ropar: ”Min Gud, varför har du övergivit mig?” Det blir mörkt. Jesus känner sig helt ensam, övergiven av alla. Så dör han.

Jesus dog för att människorna inte tålde att han var så god. Men Jesus höll ut, han gav inte upp. Vi ska också följa Jesus på hans väg, även när det är tungt. Vi kommer ihåg att Jesus alltid är vid vår sida.

”Herre, vi behöver ditt ljus!”

 

Bibelställen:
Matt 27,45-56; Mark 15,33-41; Luk 23,44-49; Joh 19,28-30