12. Jesus dör på korsetVi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

»Och Jesus ropade med hög röst: ’Fader, i dina händer lämnar jag min ande’« (Luk 23:46). »Det är fullbordat« (Joh 19:30). Han som är Livet dör för att vi skall leva. Han som är arvinge till allt ger upp allt för att vi skall få alla hans rikedomar. Han lämnar sin ande i Faderns händer för att vi skall fyllas av hans Ande. Genom korset kom glädjen till hela världen, genom döden kom livet.

Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, vi tillber dig i detta stora mysterium, vår tros hemlighet och vårt livs mittpunkt. Den som tror på dig skall inte dö utan ha evigt liv. Vi tackar dig, vår Frälsare, av hela vårt hjärta, du Guds Lamm som tar bort världens synd, och vi ber om nåden att vara trogna din stora kärlek intill slutet.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.