11. STATIONEN – Jesus spikas fast på korset

Korsvägen - Jesus spikas fast på korset

 
De två förbrytarna hänger på korset. Nu är det Jesus tur. De lägger honom på korset och spikar fast honom. Så gjorde de på Jesu tid. Om du var en förbrytare, så hade ingen medlidande med dig; då kunde de gott göra dig illa. Då måste du dö. Och de trodde att Jesus var en förbrytare.

Då och då är vi också elaka. Då skriker vi åt andra människor, åt andra barn. Då använder vi skällsord som gör barnen ont. Då glömmer vi att Jesus finns i vår nästa, då glömmer vi att alla är älskade av Gud.

”Herre, vi behöver ditt ljus!”

 

Bibelställen:
Matt 27,35-44; Mark 15,24-32; Luk 23,33-43; Joh 19,18-27