11. Jesus korsfästesVi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

»När de kom till den plats som kallas Skallen, korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andre till vänster« (Luk 23:33). Jesus har nu intagit den nedersta platsen. Han är totalt utlämnad och utblottad, helt i sina bödlars våld, helt förenad med alla hjälplösa, övergivna och förnedrade människor. Han är Immanuel, Gud med oss, mitt i vår syndiga och tragiska mänsklighet. Mitt i den, för att rädda den. »När jag blir upphöjd från jorden, skall jag dra alla till mig« (Joh 12:32).

Låt oss bedja. Korsfäste Herre och Konung, du är i denna stund mänsklighetens enda hopp. Du är övergiven, för att vara hos oss för alltid. Låt oss med Maria och Johannes stå kvar hos dig, tätt intill korset, för att där hämta hopp för oss själva och för världen.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.