10. STATIONEN – Jesus blir avklädd

Korsvägen - Jesus blir avklädd

 
Äntligen är de framme på Golgata. Allt görs i ordning för korsfästelsen. Två förbrytare spikas fast på kors. Soldaterna klär av Jesus och kastar lott om hans kläder. Alla vill ha den bästa delen.

Gör vi inte ofta som dessa soldater? Tänker vi inte ofta: bara jag har det bra, bara jag får den största eller bästa delen, bara de gör det som jag önskar. Om de andra är ledsna eller om de känner sig olyckliga, det tänker vi inte på. Hur kan vi göra annorlunda?

”Herre, vi behöver ditt ljus!”

 

Bibelställen:
Matt 27,35; Mark 15,24b; Luk 23,34b; Joh 19,23-24