10. Jesus blir avkläddVi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

»När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem« (Matt 27:35). Jesus levde fattig och dog fattigare än de fattigaste. I sin dödsstund fick han inte ens behålla kläderna på kroppen. Kan vi kalla oss hans lärjungar, vi som så krampaktigt håller fast vid allt det som vi, med eller mot vår vilja, måste lämna ifrån oss? »Tomhänta kom vi till världen, tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder, skall detta vara nog för oss« (1 Tim 6:7–8).

Låt oss bedja. Gode Frälsare Jesus Kristus, ingen av oss är värdig att kallas din lärjunge. Men vi vill åtminstone göra oss fria från ägandets tyranni och bli mera villiga att avstå från det vi inte behöver. Stärk vår goda vilja, gör oss mera generösa, och låt oss åtminstone för vår längtans skull få kallas dina.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.