1. STATIONEN – Jesus döms till döden

Korsvägen - Jesus döms till döden

 
Jesus var tillsammans med sina vänner, de tolv apostlarna, och de åt kvällsmåltiden för sista gången. Samma kväll blev Jesus tagen till fånga. En av hans vänner, Judas, hade förrått honom. Han fick pengar för det. Och alla hans andra vänner lämnade också Jesus i sticket. Soldaterna tog Jesus till fånga och förde honom till Pontius Pilatus. Han är chefen i landet där Jesus bor. Han säger att Jesus måste dö. Jesus blir dömd till döden.

Vad skulle jag göra om jag var en av Jesu vänner? Hade jag vågat stanna kvar hos honom? Jag har också vänner. Lämnar jag dem i sticket ibland? Eller hjälper jag dem när de har svårigheter? Riktiga vänner gör det. Gör jag också det?

”Herre, vi behöver ditt ljus!”
(vid denna bön kan ett ljus tändas)

 

Bibelställen:
Matt 27,11-26; Mark 15,2-15; Luk 23-13-25; Joh 18,28-19,16a