1. Jesus blir dömd av Pilatus

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.
– ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.

»När han anklagades av översteprästerna och de äldste svarade han inte« (Matt 27:12). Pilatus frigav Barabbas, »men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas« (Matt 27:26). Jesus var helt utan skuld men han försvarade sig inte. Tyst lät han sig gisslas och hånas, tyst lät han sig krönas med törnekronan. Pilatus insåg att han var oskyldig men vågade inte stå för sin åsikt av fruktan för att förlora kejsarens förtroende och av fruktan för den upphetsade folkmassan.

Låt oss bedja. Jesus vår Frälsare, du har utstått hån och lidande av kärlek till oss. Du som var utan skuld teg inför anklagelserna, men vi som har så många synder på vårt samvete urskuldar oss och vill undvika ditt kors. Förlåt oss, du kärleksfulle Herre, och omvänd oss till dig.

Korsfäste Herre Jesus Kristus
– tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 

Efter varje station kan man be en stund i tystnad, läsa Herrens bön eller sjunga en lämplig psalmvers.