Biskopen

Biskopen har ett högt ämbete i kyrkan. Det ursprungliga grekiska namnet är ”Epriskopos”, vilket betyder övervakare, herde eller beskyddare. Det tillhör fler församlingar till biskopens ämbete. Alla dessa tillsamman kallas för kyrkostift.

Redan från kristendomens början har det funnits biskopar. De äldre, auktoritära männen valde biskoparna. Biskoparna måste avgöra och bestämma hur man egentligen skulle förklara tron och berätta om den. Vad biskopen gör idag och vad som tillhör hans ämbete är beroende på vilket stift han hör till.

I den katolska kyrkan måste mannen först bli vigd diakon förrän han kan bli biskop. Påven nominerar en biskop till det stift som behöver en. Det är en annan biskop som viger den nya biskopen till sitt ämbete. Enbart en biskop kan viga en man till präst. Biskopen bevakar även den kristliga läran i sitt stift. Han har även andra uppgifter i kyrkans förvaltning.

Den katolska biskopens kännetecknen är: biskopsmössa eller mitra som den kallas, biskopsstaven eller kräklan, som påminner om en herdestav samt biskopskorset eller pektoral. På ett finger har han en speciell biskopsring.

De ortodoxa biskoparna är mycket lika de katolska. De ortodoxa prästerna får gifta sig, men biskoparna däremot ej. Deras uppgift motsvarar biskopsuppgiften i den katolska kyrkan.

Den största delen av de evangeliska och reformerade kyrkorna samt lutheranerna har en biskop. Dessa är ändå olika i olika länder. Enbart i dessa kyrkor kan en kvinna vara biskop. Ifall dessa kyrkor inte har en biskop behöves inte heller prästvigning.

Biskop +Teemu Sippo, född i Lahtis 20.5.1947, är biskop för den katolska kyrkan in Finland. Den tyske kardinalen Lehmann vigde honom till biskop för Helsingfors stift 5.9.2009.


Teemu Jyrki Juhani Sippo är född i Lahtis 20.5.1947. Han blev medlem av den katolska kyrkan 27.5.1966. Han gav sina första löften i Jesu-Hjärta-Prästernas kongregation (SCJ) 11.10.1970 och utexaminerades som diplomteolog från Universitetet i Freiburg (Tyskland) 12.11.1976.

Teemu Sippo vigdes till diakon 8.1.1977 i Heliga korsets kyrka i Tammerfors och till präst 28.5.1977 i Sankta Maria kyrka i Helsingfors. Därefter verkade han i församlingarna i Jyväskylä och Helsingfors. Han var chef för den Katolska informationstjänsten 1982–1985 och kyrkoherde i Sankt Henriks katedralförsamling för en längre tid.

Påve Benedictus XVI nominerade fader Teemu Sippo till biskop 16.6.2009 och han vigdes till biskop 5.9.2009 i Åbo domkyrka. Kardinal Karl Lehmann verkade som huvudcelebrant och han assisterades av Helsingfors förra biskop Józef Wróbel SCJ och Köpenhamns biskop Czeslaw Kozon. Biskop Teemu Sippo tog stiftet i besittning 6.9.2009 i Sankt Henriks katedral.


Biskop Teemu Sippo