Katolska kyrkan i Finland

Den katolska tron förbjöds i Finland under reformationen på 1500-talet. Efterföljare av Martin Luther hämtade den lutherska tron till Finland med hjälp av Luther-studenten Mikael Agricola. Lutheranerna erövrade de tidigare katolska kyrkobyggnader samt egendomen, och under flera hundra år fanns det inga som tillhörde det katolska trossamfundet. Reformationen expanderade sig i Europa, förnyelsen av reformationen, nådde varken Skandinavien eller Finland. Även idag är dessa områden nära de båda kyrkosamfunden, vilket är unikt i Europa.

De polska soldater som kämpade med Finland mot Ryssland, hämtade på 1800-talet den katolska tron samt även de första katolska prästerna åter till Finland. Det dehonianska ordenssamfundet, SCJ, sände sina efterföljare till Finland. SCJ-präster finns fortfarande i södra Finland: i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. De härstammade tidigare från Holland, men idag från Polen och de gör värdefullt arbete i de ovannämnda församlingarna. Även den nuvarande katolska biskopen, + Teemu Sippo, tillhör detta ordenssamfund.

Den katolska kyrkan i Finland har nu cirka 15 000 medlemmar och antalet har börjat växa med medlemmar som kommer från andra länder. Enbart cirka en tredjedel härstammar från Finland och den största delen av medlemmarna kommer från 196 olika nationaliteter.

Biskopen i Finland samt hans 34 präster arbetar i de åtta församlingarna. Helsingfors stift täcker hela landet. Katolikerna i Finland lever som en trosminoritet i diaspora, med andra ord lång borta från varandra. Avståndet till den närmaste katolska kyrkan är oftast mycket lång, förutom i de stora städerna Helsingfors, Åbo och Tammerfors. Den katolska kyrkan litar trots detta på framtiden: många av de nya medlemmarna är unga, antalet medlemmar växer och antalet präster som härstammar från Finland ökar, även långsamt.