Trons mysterium

Trons mysterium

Din död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse bekänner vi, till dess du återkommer i härlighet.

Mysterium fidei
Trons mysterium på latin

Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.