Syndabekännelsen

Syndabekännelsen

Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er alla, att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse. Detta är min skuld, min stora skuld. Därför ber jag den saliga jungfrun Maria, Guds änglar och helgon och er alla att be för mig till Herren, vår Gud.

Confiteor
Syndabekännelsen på latin

Confiteor, Deo omnipoténti et vobis, fratres, quia peccávi nimis cogitatióne, cogatione, verbo, ópere et omissióne: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ídeo precor beátam Maríam semper vírginem, omnes Ángelos et Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.