Guds lamm

Guds lamm

Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss. Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss. Guds lamm, som borttager världens synder, giv oss din frid.

Agnus Dei
Guds lamm på latin

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.