Ära vare Fadern

Ära vare Fadern

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet.

Gloria Patri
Ära vare Fadern på latin

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.