Korstecknet

Korstecknet
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Signum cruxis
Korstecknet på latin

In nómine Pátris et Fílii et Spíritus Sancti. Amen.