Raamatullisia rukouksia

Kaikki nämä tekstit me löydämme uudesta testamentista. Ne on usein kirjoitettu sanasta sanaan, kuten esimerkiksi Isä meidän. Toiset kuvaavat raamatullista tapahtumaa, esimerkiksi Terve Maria rukous. Tässä rukouksessa on koottuna kertomukset, missä on kerrottu Marian rohkaisusta vastaanottaa Jeesus.

Ristintie ja ruusukkorukous ovat aivan erityisiä rukouksia. Ristintie koostuu niin sanotuista asemista, jotka muistuttavat Jeesuksen viimeisestä matkasta maan päällä ja Hänen kuolemastaan. Myös raamattu antaa meille paljon informaatiota paaston ajan kertomuksissa. Ruusukkorukouksessa on niin sanotut salaisuudet, joista jokainen sisältää pyhän kirjoituksen ja jota rukouksen kautta muistellaan.