Tämä on uskon salaisuus

Tämä on uskon salaisuus

Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja vietämme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

Mysterium fidei
Tämä on uskon salaisuus latinaksi

Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.