Papiston vaatteet messussa


Papiston messussa käyttämä alba on aina valkoinen, mutta messukasukka (päällimmäinen vaate) on eri värinen eri kirkkovuoden ajankohtina. Tällä tavoin pappi tekee näkyväksi juuri sen päivän erityisen merkityksen.

Kun pappi pukeutuu messua varten, hän ei voi vain ottaa mitä tahansa asua vaatekaapistaan. Vuoden jokaiselle päivälle on määrätty tietty väri ja papin on noudatettava tätä määräystä. Se pätee kaikissa katolisissa kirkoissa koko maailmassa. Pieniä poikkeuksia on, kuitenkin hyvin harvoin, esimerkiksi kun juhlitaan sellaista pyhää, joka on erittäin tärkeä vain tietylle alueelle. Näitä eri värejä kutsutaan liturgisiksi väreiksi.