Ambo


Alttarin lähellä on lukupulpetti. Sen nimi on ambo. Sana ”ambo” tulee kreikan kielestä ja se tarkoittaa ”ylhäällä olevaa paikkaa”. Ambo tarkoittaa myös ”sanan pöytää” – Raamattu on Jumalan sanaa. Messussa lukijat (lehtorit) lukevat ambolta Raamatun lukukappaleet. Vastaavasti pappi lukee evankeliumin ja myös saarnaa ambolta.

Mitä tarkoittaa lehtori?
Lehtori-sana tulee latinankielestä ja tarkoittaa jotakuta, joka lukee. Kirkossa lehtoreiksi sanotaan miehiä tai naisia, jotka lukevat messussa lukukappaleet lukukappaleidenkirjasta eli lektionaarista. Lehtori on siis lukija.