11. ASEMA – Jeesus ristiinnaulitaan

Ristintie - Jeesus ristiinnaulitaan

NAULITSEMINEN

Haluamme mielellään olla aina voimakkaita. Meitä huvittaa usein asetta toisia ristille tai naulata heidät niin, ettei löydy mitään ulospääsyä.

MEDITAATIO

Naulata hirsi, lista, lauta tai ehkäpä koukku, kaapeli tai kyltti – mutta ihminen?
Naulittuna se pitää. Sitä ei itse voi irrottaa.
Irrottaa sen voi vain se, joka sen kiinnitti!

Joskus tekee mieli tarrautua,
jäädä kiinni siihen, mitä joku on sanonut.
Emme halua päästää jotakuta pois,
tahdomme olla vahvempia kuin toiset.
Tahdomme toisen valtaamme.
Ihminen naulitse toisia ihmisiä.

Niin kuin puupalasen ihmiset naulitsivat Jeesuksen, Jumalan Pojan.
He halusivat todistaa itselleen olevansa mahtavia.

Jeesus sallii tämän tapahtua, koska Hän haluaa kuolemalla ihmisten puolesta vähentää heidän vallanhimoaan.


RUKOUS

Herra Jeesus Kristus, vallanhimo kiehtoo ihmisiä. He unohtavat, miten epäinhimillisesti sorrettu kärsii. Säästä meidät joutumasta kiusaukseen olla enemmän kuin mitä todellisuudessa olemme. Aamen.

Raamatunkohtia:
Matt 27,35-44; Mark 15,24-32; Luuk 23,33-43; Joh 19,18-27