10. Jeesukselta riisutaan vaatteet

KATSO IHMISTÄ

Kumaramme ja ylistämme sinua, herramme Jeesus Kristus,
Koska pyhän ristisi kautta olet lunastanut maailman.

Pilatus tuo Jeesuksen kansan eteen ja sanoo: ”Katso ihmistä:” Jeesus on yksin, ilman ystäviä, ilman loistoa, ilman voimia. Kaikki on häneltä riisteetty. Nyt hän on myös ilman vaatteita. Katso ihmistä, pelkää ihmistä. ”Mitä on ihminen, että sinä hänen häntä muistat, Herra… ja kuitenkin sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella” (Ps. 8).

Silloin – kun hänellä ei ollut enää yhtään mitään – Jeesus sanoi ensimmäisen kerran: ”Minä olen kuningas.”

Sinä, Jeesus, elit Jumalan maailmassa. Pilatuksen edessä, kun sinulla ei ollut enää mitään eikä ketään, tunsit olevasi turvassa Isässäsi ja sanoit olevasi kuningas. Ei meidänkään pitäisi panna turvaamme ihmisiin eikä itseeme, vaan ainoastaan taivalliseen Isäämme. Anna meidän kasvaa hänen turvassaan.

Armahda minua, Herra, armahda meitä kaikkia,
ole meille laupias pyhän nimesi tähden.